Jaarlijkse statutaire vergadering en BETALING LIDGELD 05-10-2021

Beste Poseidonlid,

Tot nu toe zijn de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering van Poseidon nog niet uitgestuurd. Dit is een gevolg van een beslissing van het bestuur om ons aan te sluiten met de NELOS-cyclus voor onder andere de lidgeld betalingen en de daarbij horende Arena verzekering. Het gevolg hiervan is dat het boekhoudkundig jaar van Poseidon ook volledig zal samenvallen met een kalenderjaar (zoals het trouwens in de statuten staat).

Het boekjaar zal dus voortaan lopen van 1 januari tot 31 december en de Poseidon Statutaire Vergadering zal dan vanaf nu telkens einde januari of in februari gepland worden. Dit wil ook zeggen dat u nu nog geen lidgeld moet betalen. Uw lidmaatschap wordt dus gratis verlengd tot februari 2022.

Dit is een tegemoetkoming die het bestuur doet voor het feit dat er het voorbije anderhalf jaar heel weinig activiteiten zijn georganiseerd door de gekende Corona beperkingen.

We maken u er ook graag attent op dat bij de volgende Algemene Vergadering de nieuwe statuten zullen gestemd worden. Deze statuten zullen u toegestuurd worden samen met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.


Hernieuwing Lidgeld

U hoeft nu geen lidgeld te betalen. Eind januari of in februari je zal een uitnodiging voor de volgende statutaire vergadering krijgen en daarin zullen zoals gewoonlijk de details opgenomen worden voor het betalen van het lidgeld 2022.


Sportieve groeten,

Mark Crahaij
Voorzitter

Tiny Heremans
Secretaris