Jaarlijks medisch onderzoek 23-01-2022

Indien je na 1 september 2021 nog geen medische onderzoek hebt laten doen, dient dit gedaan te worden liefst in januari maar zeker vóór 31 maart.
Daarna vervalt het CMAS-kaartje en ben je niet meer verzekerd en kan je dus niet meer duiken en alleen nog maar als zwemmer deelnemen aan de trainingen. Het is dus best je zo spoedig mogelijk in regel te stellen en het strookje MO aan het secretariaat te bezorgen. Het strookje is slechts geldig als het zowel door de arts als door jezelf ondertekend is!

Hoe bezorg je ons je afknipstrookje van het MO?

  • Geef het af aan de balieverantwoordelijke in Sportoase.
  • Of je post je het aan Poseidon, p.a. Willy Vanhaelen (adres - eerst inloggen op de Poseidon-website) of je deponeert het daar zelf in de brievenbus.
  • Als je het MO wenst ingescand per e-mail door te sturen zorg dat het een duidelijke scanning is en alleen maar het afknipstrookje. Liefst geen pdf file maar zo mogelijk eerder .jpeg of .png (foto met gsm is meestal niet goed).

De medische fiche kan je hier downloaden: https://poseidon.be/beta/documents/Medische_fiche.pdf I.v.m. je eventuele vakantieplannen, hou er rekening mee dat tussen het inleveren van het strookje en het afleveren van de nieuwe CMAS kaart er enkele weken verlopen.

Het bestuur