Federaties

Logo Cmas

CMAS

België is het tweede stichtingsland van de CMAS, de wereldfederatie voor diepzeeduiken, en is sterk vertegenwoordigd door zijn beide liga’s: het Nederlandstalige NELOS en het Franstalig LIFRAS (verenigd in BEFOS). Beide zijn organisaties zonder winstoogmerk.

Een degelijk onderricht met het accent op de veiligheid, zowel op praktisch als op theoretisch gebied, worden er uitvoerig gecommentarieerd. Jaarlijkse colloquia waar beroepsmensen, dokters, wetenschappers en vertegenwoordigers van alle aangesloten landen hun ervaringen en problemen uitwisselen, dienen ter vervolmaking van de reeds ver gevorderde kennis.

Het CMAS-BEFOS systeem, is gebaseerd op twee steunpilaren: het clubsysteem en de opleiding. De ervaring van de club staat tot uw dienst, niet alleen bij het lesgeven, maar ook bij de aankoop van materiaal, duikuitstappen, duikvakanties, enz.

Eenmaal een brevet behaald, blijft u een permanente opleiding genieten, gegeven door mensen die er financieel geen baat bij hebben en zodoende volkomen eerlijk en objectief een blijvende begeleiding verzekeren.

Bravos

We zijn ook lid van Bravos. Wat dit betekent kunnen we niet beter uitleggen als hun bestuur, daarom een quote van hun website

Onze vereniging groepeert een aantal NELOS-duikclubs uit de regio Brabant en heeft tot doel een aantal taken gemeenschappelijk uit te voeren. Zo kunnen we met vereende krachten het werk wat lichter maken. Bravos vzw heeft tot doel de Brabantse clubs te verenigen zonder afbreuk te doen aan hun autonomie.

Veiligheid

Er wordt veel geschreven, gedacht, gepraat en gepiekerd over veiligheid. Terecht en ten onrechte. Duiken is, voor wie de voorschriften nakomt, veiliger dan ... voetbal. Wie deze sport wil beoefenen, moet over voldoende elementaire kennis en de nodige vaardigheden beschikken. Een brevet in 48 uur kunnen we u niet geven: dat zou bedrog zijn, en gevaarlijk. Wij, de Belgische Federatie en CMAS zijn bekommerd om uw veiligheid.

Voor het opbouwen van ervaring, de nodige kennis en vaardigheid en om echt van het duiken te kunnen genieten, is een degelijk onderricht en een grondige opleiding noodzakelijk.

Veilig duiken leert u bij een onderwatersportvereniging.

Verzekering

Moest er toch iets voorvallen zijn onze leden verzekerd bij Arena via Nelos

Logo Cmas

Ethiek in de sport

In het kader van ethiek in de sport werden 2 aanspreekpersonen (API) aangesteld binnen Poseidon: Sofie Raets voor de vrouwen en Olivier Merchiers voor de mannen.

Deze personen moeten de ernst van grensoverschrijdende feiten inschatten, veiligheidsmaatregelen inschakelen of versterken, het bestuur op de hoogte brengen en een schriftelijk verslag van elke vergadering, beslissing en actie bewaren in een centraal dossier.​