Tegemoetkoming mutualiteit inschrijvingsgeld sportvereniging 20-01-2023

Beste Poseidonleden,

We herinneren jullie graag aan het feit dat de leden van de meeste mutualiteiten een tegemoetkoming kunnen verkrijgen o.a. voor het lidgeld bij inschrijving in een sportvereniging.
De bedragen, de volledige voorwaarden en het terugbetalingsformulier zijn steeds terug te vinden op hun website.

Bezorg/mail het terugbetalingsformulier -nadat de klantgegevens ingevuld werden- naar Wikke zodanig dat Poseidon het formulier kan vervolledigen.