Vrijduiken in DIVES 03-03-2022

Beste,


De pre-paid opleidingen ‘Vrijduiken’ zijn nu ook ondergebracht in DIVES zodat deze volledig gelijk lopen met de opleidingen voor Lucht & Nitroxduiken.

Vanaf 01/01/2022 worden alle NIEUWE vrijduikopleidingen door de clubsecretarissen in DIVES ingegeven. Dit moet gebeuren in de club waar de vrijduiker eerste lid is, ook al wordt de opleiding elders als tweede lid gevolgd. De vrijduiker moet dan ook voor de activiteit ‘Vrijduiken’ worden ingeschreven in de NELOS-ledendatabase naast eventueel andere reeds bestaande activiteiten. Dit kan worden gedaan door de secretaris van beide clubs maar moet gebeuren VOORDAT een vrijduik opleiding kan worden ingevoerd. Vindt de clubsecretaris ‘vrijduiken’ niet in de pull down menu van de activiteiten dan zal het NELOS- secretariaat hier graag aan verhelpen.


Voor het inschrijven van de opleidingen in DIVES zijn er drie belangrijke zaken te vermelden:

  1. De vrijduiker dient bij het starten van een nieuwe opleiding (dus niet bij de lopende opleidingen) het opleidingsgeld te betalen aan de club waar hij eerste lid is.
  2. De vrijduiker moet duidelijk aangeven voor welke opleiding hij kiest. De opleiding voor het ‘Pool’ brevet op het desbetreffende niveau is een voorwaarde voor de ‘Apnea’ brevetten tot en met 2* Apnea. Dus voor Discovery Vrijduiker (D-Apnea) moet je ook Discovery Pool aanduiden (D-Pool), voor Adventure Vrijduiker (1*Apnea) moet je ook 1*Pool aanduiden en voor Advanced Vrijduiker (2*Apnea) moet je ook 2*Pool aanduiden.
  3. Bij elke vrijduikopleiding moet je ‘VR-NELOS’ als opleidingsverantwoordelijke intypen.

Overzicht van het opleidingsgeld voor de Pool en Apnea opleidingen
Inschrijven in DIVES Kostprijs
D-Pool: Discovery Pool Diver - Theorie en zwembad € 30
D-Apnea: Discovery Apnea Diver - Theorie en zwembad en gedeelte open water € 50
(€ 30 + 20)
1*Pool - Theorie en zwembad € 80
1*Apnea - Adventure Apnea Diver - Theorie en zwembad en gedeelte open water € 120
(€ 80 + 40)
2*Pool - Theorie en zwembad € 40
2*Apnea - Advanced Apnea Diver - Theorie en zwembad en gedeelte open water € 80
(€ 40 + 40)
3*Apnea - Master Apnea Diver - Theorie en zwembad en gedeelte open water € 100


De bedragen tussen haakjes zijn informatief en tonen de samenstelling van de kostprijs (gezamenlijk gedeelte ‘theorie en zwembad’ + het ‘gedeelte open water)’.


De inschrijving in DIVES zorgt aan het einde van elk kwartaal voor een automatische aanrekening van het volledige opleidingsgeld aan de betreffende eerste club.

Vrijduikers die een opleiding willen volgen moeten zich verplicht registreren in DIVES. Voor het uitvoeren van proeven zijn ze ook verplicht om hun duiken te loggen, alle andere duiken loggen is facultatief. Dit is gelijkaardig aan de lucht en nitrox opleidingen. Enkel zij en hun coach(es) kunnen de volledige opleidingskaart zien. De vrijduiker moet zelf de opleidingsverantwoordelijke als ‘coach’ aanduiden in DIVES. Als deze persoon geen lid is van de eerste club, kan hij die terug vinden in de lijst van buddies door de ‘Club’ filter af te zetten. Momenteel kunnen enkel Vrijduik instructeurs als coach worden aangeduid, voor AIF is dit NIET mogelijk.

We streven ernaar alle opleidingen die reeds opgestart werden voor 01/01/2022 in DIVES in te brengen tegen 15 maart 2022. De inschrijving voor deze lopende opleidingen gebeurt ook door de clubsecretaris van de eerste club, maar mag pas gebeuren als de vrijduikers administratief in orde zijn voor 2022 (ingeschreven bij NELOS + medisch strookje OK). Zij zullen daartoe te gepasten tijde worden uitgenodigd door Walter of Francesco. Wij zullen dan na bevestiging van inschrijving de papieren opleidingskaarten bij de vrijduikers opvragen om voor de reeds uitgevoerde proeven vrijstellingen toe te kennen in DIVES. Dit gebeurt via VR-NELOS (analoog aan DO-NELOS).

Voor deze lopende opleidingen zal uiteraard geen aanrekening meer plaatsvinden want het opleidingsgeld werd reeds eerder betaald. We raden jullie aan om dit te controleren op de eerstvolgende NELOS factuur. Gelieve ons te melden indien dit toch verkeerdelijk wordt aangerekend.


Bij vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Sportieve groeten,

Walter Mellaerts

Francesco Bruyland