Opleiding 1* duiker

Om veilig te leren duiken in optimale omstandigheden, is een duikopleiding bij duikschool Poseidon, net zoals bij andere Nelos clubs, zeer gestructureerd. Iemand die de opleiding volgt wordt zeer goed en veilig begeleid en zal bij elke nieuwe stap in het leerproces goed voorbereid zijn. De opleiding is erg individueel gericht, zodat iedereen zich op zijn/haar eigen tempo kan vervolmaken vooraleer zich in het openwater, een voor de mens toch niet natuurlijk milieu, te begeven. Dankzij deze aanpak is de duiksport dan ook voor de meeste mensen toegankelijk.

Andere opleidingen

Definitie van 1* duiker

Een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar is om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker.

Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.

Voorwaarden voor de opleiding tot 1* duiker te starten
 • Minimaal 14 jaar oud zijn bij aanvang opleiding.
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ou-ders/voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website.
 • Een tiental zwembad lessen gevolgd hebben
 • 3 theorie avonden bijwonen
Theorie kennis 1* duiker

Hoewel er geen echt examen is voor het behalen van het 1* duiker brevet, worden er wel verplicht te volgen theorie lessen gegeven. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij toch bekend is met de theorie rond de duiksport.

In de theorie lessen worden volgende punten bekeken:

 • Weet hebben van druk en volumeverhoudingen.
 • Samenstelling van lucht kennen.
 • Soorten druk kennen (hydrostatische/atmosferische/absolute/relatieve).
 • Weten dat er uitfiltering van kleur is onder water en dat alle objecten groter en dichterbij lijken dan ze zijn.
 • Weten dat men onder water de richting van waaruit een geluid komt, niet kan bepalen.
 • Het principe kennen van het ontstaan van de volgende duikongevallen: longoverdruk − sinussen − oren − kolieken − tanden – maskersqueeze – decompressieongeval - dieptedronkenschap.
 • Weten hoe deze ongevallen kunnen voorkomen worden.
 • Weten hoe men moet reageren als men buiten adem is.
 • Weten hoe men mond-aan-mond beademing en hartmassage moet toepassen.
 • De vereisten voor het basismateriaal kennen.
 • Gebruik van een duikcomputer: aflezen – nultijden – extra veiligheid/zwaarder instellen.
 • De duiktekens kunnen gebruiken.
 • Weten hoe zich te gedragen tijdens de duik: op reserve gaan − verliesprocedure − plaats in de duikploeg.
 • Weten hoe te duiken met nitrox op niveau BND.
Zwembadproef
 • 100 m zwemmen, gevolgd door 5 minuten watertrappelen of drijven.
 • 100 m zwemmen met ABC-uitrusting.
 • 1 maal masker ledigen.
 • 10 m in apneu.
 • 20 seconden stilstaande apneu.
 • Fles monteren en demonteren, inclusief controle buddy.
 • Gecombineerde proef.
 • 50 m onder water zwemmen op ademautomaat.
 • Proef met trimvest en 2e ademautomaat.
 • Equiperen en rechtopstaand dalen.
Openwater vereisten
 • Twee doopduiken op maximum 15 m diepte.
 • Drie opleidingsduiken op maximum 15 m diepte.
 • Duiken in open water mogen pas worden uitgevoerd na voltooien van de onderdelen 'theorie' en 'zwembad'.
 • Deze duiken mogen uitgevoerd worden in een zwembad van minstens 15 m diepte.
 • De kandidaat controleert steeds zijn eigen materiaal en het materiaal van zijn mededuiker.
 • De kandidaat demonstreert in de loop van de eerste 5 duiken de vaardigheden op vaste bodem in zone(2).
Beperkingen in diepte
 • Eerste 5 duiken: maximum 15 m.
 • Daarna: maximum 20 m.
Samenstelling duikgroep
 • Doopduiken (eerste 2 duiken) onder leiding van minstens 1*I.
 • Opleidingsduiken (vanaf duik 3) onder leiding van ten minste AI.
 • Na minstens 15 duiken onder leiding van ten minste 3*D (maximum één 1*D in de groep).
Kostprijs voor het behalen van het 1* duiker brevet

Voor het exacte bedrag kan u best het reglement raadplegen. Deze som bevat:

 • homologatiegeld voor 1 ster duiker,
 • documentenmap met cursus 1 ster duiker, duikboekje, tabellen, medische fiche, brevettenkaart en sticker Nelos.

Hiervoor biedt Poseidon u:

 • een aansluiting bij de Belgische Federatie,
 • een verzekering,
 • een opleiding voor alle CMAS-brevetten van sportduiker onder toezicht van ervaren instructeurs,
 • praktijklessen in het zwembad, tweemaal per week, vanaf september tot en met juni,
 • theorielessen,
 • gratis gebruik van duikflessen, ontspanners en trimvesten tijdens de zwembadtraining, enkel de basisuitrusting brengt u na de kennismakingsles zelf mee (zwemvliezen, snorkel, duikbril, loodgordel),
 • gratis lucht voor de zwembadtraining en de duiken in openwater,
 • gratis duikmateriaal voor de eerste 5 buitenduiken,
 • gratis inkom in het zwembad,
 • duiktraining in openwater onder leiding van ervaren instructeurs,
 • CMAS-kaart,
 • een abonnement op het clubblad Poseidon News en op het federatieblad Hippocampus.