Opleiding 2* duiker

Je hebt je brevet voor 1* duiker al een tijdje op zak, en het duiken gaat je goed af. Maar toch wil je verder. Je wil minder afhankelijk zijn van de beperkte buddy's. Als 2* duiker mag je immers altijd mee met een 3* duiker. Of mits voorwaarden kan je zelfs samen met een andere 2* duiker de dieptes gaan verkennen. Ook mag je met dit brevet weer tien meter dieper. Stel je maar eens voor dat er net op 25m een mooi wrak ligt te wenken naar jou en je mag er niet heen. Met het brevet 2* duiker kan je tot 30m duiken en open er zich nieuwe mogelijkheden om ook op de noordzee te gaan duiken.

Andere opleidingen

Definitie van 2* duiker
 • een 2* duiker heeft enige onderwater ervaring opgedaan;
 • kan manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op reageren;
 • is in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren, hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS;
 • kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.
Voorwaarden voor de opleiding tot 2* duiker te starten

Om deel te nemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

 • 1* duiker zijn
 • Minimum leeftijd: 14 jaar.
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ou-ders/voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website.
 • Volgen van 13 zwembadlessen

Voor homologatie

 • Geslaagd te zijn in theorie, zwembadproeven, openwaterproeven en duikleidingen.
 • 15 duiken gedaan te hebben.

Theorie kennis 2* duiker
 • Decompressietechnieken
 • Basis anatomie
 • Basis fysica
 • Herkennen en behandelen ven de voornaamste duikongevallen
 • CPR
 • Praktische duikkennis
 • Materiaal kennis
 • ...
Zwembadproef

Zonder fles

 • 200 m zwemmen gevolgd door 5 minuten watertrappelen of drijven.
 • 20 m in apneu.
 • 1 maal masker ledigen.
 • 30 seconden stilstaande apneu.

Met fles

 • 30 m wisselademhaling.
 • Gecombineerde proef.
 • 4 maal 10 m tussen 2 flessen.
 • Proef met trimvest en 2e ademautomaat.
Openwater proeven
 • B1 - 500 m vinzwemmen.
 • B2 - Stijging van zone(15) tot aan de oppervlakte.
 • B3 - Redding van zone(10) tot aan de oppervlakte – 50 m slepen – CPR - O2.
 • B4 - Stijgen op 2e ademautomaat van zone(15) naar de oppervlakte.
 • BL1 - Elementaire duikleiding
 • BL2 - Elementaire duikleiding
 • BL3 - Elementaire duikleiding
Beperkingen in diepte
 • Onder begeleiding van minstens een 3*D: 30 m.
 • Als duikleider van een andere 2*D: 20 m.
Duikleider

Een 2*D mag als duikleider functioneren onder de volgende restricties:

 • Ploeg bestaat uit twee 2*Duikers:
  • slechts 2 duikers in de duikploeg;
  • beide duikers moeten minstens 18 jaar zijn;
  • maximale diepte: 20 m;
  • geen decoduiken;
  • de duikleider moet bekend zijn met de duikplaats.
  • In water met stroming en/of beperkte zichtbaarheid (o.a. Oosterschelde) moet een instructeur, die ter plekke aanwezig is, voorafgaandelijk toestemming geven.
  • Geen bijzondere duiken (zoals gespecificeerd in het Veiligheidsreglement).
 • Uiteraard mogen een 2* en een 1*Duiker nooit samen duiken.
 • Ploeg bestaat niet uit twee 2*Duikers:
  een 2*Duiker kan de ploeg leiden, maar de hoogst gebrevetteerde blijft verantwoordelijk en dient erop toe te zien dat planning en uitvoering van de duik in overeenstemming met de diverse reglementen en voorschriften gebeuren.


Het opleidingsgeld (pre-paid) voor het brevet van 2* duiker bedraagt 65 euro.