Geneeskundige Commissie - update 22 oktober 2020 24-10-2020

Beste duikers,

De tweede golf van Covid staat voor de deur. Ziekenhuizen activeren geleidelijk hun noodplannen. Er is een sterke toename van het aantal hospitalisaties en opnames op Intensieve Zorgen.
Wij werden daarom gevraagd om de aanbevelingen met betrekking tot het beoefenen van de duiksport te herzien.

Voor wat betreft de medische duikgeschiktheid (en andere sporten die onder onze Liga vallen): het advies van 22 september blijft van toepassing.
Hierbij willen we opmerken dat in geval van verstrengde maatregelen, vb. lock-down, het consulteren van een arts ikv de medisch duikgeschiktheid (niet-essentiële medische zorg) bemoeilijkt kan worden. Vandaag is dit niet het geval.

Voor wat betreft de zwembadtrainingen: naleven van de regels die de overheid oplegt, blijft uiteraard essentieel. We beklemtonen vooral het respecteren van de veiligheidsafstand, vb. tijdens de recuperatie tussen oefeningen; het dragen van een masker (mondmasker, geen duikmasker)is dan immers onmogelijk.
Het niet consequent naleven van deze regels (beperkte afstand tussen duikers zonder masker in het water, overvolle kleedkamers, enz.) kan ertoe leiden dat de zwembadtraining niet mag doorgaan - om nog maar te zwijgen van het risico van overdracht van Covid.

Voor wat betreft duiken in open water: duik voorzichtig! En met nog meer aandacht voor het voorzichtigheidsprincipe dan anders om ongevallen maximaal te vermijden. Immers: de toegankelijkheid en snelheid van de hulpdiensten kunnen onder druk komen te staan. We verwijzen ook naar de geupdate site van Achobel: www.achobel.be.

Het is uiteraard ook belangrijk om de lokale voorschriften te respecteren, die kunnen van lokatie tot lokatie verschillen. Informeer je tijdig en volg de aanwijzingen.

In het algemeen geldt dat de barrièremaatregelen (masker, desinfectie / handen wassen, enz.) strikt gerespecteerd moeten worden. Als je zou carpoolen, moet elke passagier (inclusief de bestuurder) tijdens de hele reis een mondmasker dragen. Alle passagiers (inclusief de bestuurder) moeten hun handen desinfecteren bij het in- en uitstappen. Streef echter een minimum aan contacten na ! Groepen van meer dan 4 personen zijn momenteel verboden (federale regelgeving).

Beademing tijdens CPR blijft momenteel sterk afgeraden, tenzij mbv een ambu, en enkel wanneer men bekend is met deze manier van CPR.

De gewoonte om in het masker te spugen om aandampen te voorkomen, wordt best volledig achterwege gelaten. Zorg voor een sopje of een andere anticondensoplossing om te zorgen voor een goeie transparantie van je masker.

Indien je je ziek of onwel voelt, ga dan niet duiken en neem geen deel aan de zwembadtraining, maar consulteer je arts. Je beschermt hiermee jezelf èn anderen.

Het beoefenen van onze sport is voorlopig (nog) mogelijk. Het is de plicht van elk van ons om de veiligheidsregels nauwgezet na te leven om elke besmetting te voorkomen, maar ook om eventuele verbodsmaatregelen te vermijden. Toon dit respect, je gezond verstand en je voorzichtigheid.


Namens de leden van de Geneeskundige Commissie NELOS en LIFRAS