Annulatie clubacitiveiten tot nader order 28-10-2020

Beste Poseidon vrienden,

De omstandigheden en aankondigingen van de overheden hebben bestuur en instructeurs doen besluiten de Poseidon activiteiten met onmiddellijke ingang op te schorten. Zwembad en opleidingsactiviteiten gaan dus ook niet door op donderdag 29 oktober.

Dit is een vooraankondiging om iedereen vast op de hoogte te stellen.

Zo snel mogelijk wordt er verder bericht over evt. verhuur materiaal voor deze periode en de gevolgen voor de (planning van) de opleidingen, examendata etc.

Stay safe,

Instructeurs en bestuur Poseidon