Corona-update 28/10/2020 28-10-2020

De Vlaamse regering heeft nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze zullen ingaan in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 oktober 2020, vanaf middernacht. 

Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die gelden voor de sportsector.

Sportaccommodaties

 • Alle zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten.
 • Alle stedelijke sportaccommodaties zijn gesloten. Behalve voor:
  • Sportclubs die sportactiviteiten organiseren voor leden tot en met 12 jaar
  • Scholen die sportactiviteiten organiseren voor leerlingen
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren.
 • Alle sportkantines sluiten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.

Sportactiviteiten

 • Indoor sporten is verboden voor iedereen, behalve voor basisscholen. Scholen mogen nog indoor sportactiviteiten organiseren voor leerlingen tot en met 12 jaar.
 • Ook outdoor sporten in georganiseerd verband is verboden (in clubs, sportlessen, groepen, …), behalve voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Outdoor sportactiviteiten zijn toegelaten voor iedereen, maar:
  • enkel met personen waarmee je samenwoont, eventueel uitgebreid met één toegelaten nauw contact. In deze context is contact dus toegestaan.
  • met maximum 4 personen in totaal wanneer deze personen niet tot je huishouden behoren. In deze context wordt steeds 1,5 meter afstand gehouden van elkaar.
 • Bij amateurcompetities tot en met 12 jaar wordt 1 toeschouwer per kind toegelaten. Toeschouwers moeten nog steeds ten allen tijde 1,5 meter afstand bewaren en een mondmasker dragen, zowel indoor als outdoor. We raden wel aan om het aantal toeschouwers zoveel mogelijk te beperken.
 • Amateurcompetities boven de 12 jaar zijn opgeschort.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Professionele sporten en competities worden enkel toegelaten na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten.

Evenementen en kampen

 • Sportkampen die indoor of outdoor plaatsvinden moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden:
  • Goedkeuring door lokaal bestuur
  • Maximaal 50 kinderen
  • Alleen voor kinderen tot en met 12 jaar
  • Zonder overnachting
  • Volgens de geldende protocollen voor kampen
 • Alle evenementen worden geannuleerd.

Deze maatregelen blijven van kracht tot 19 november 2020.

We beseffen dat dit drastische maatregelen zijn. Maar Leuven heeft al bewezen dat we dit aankunnen. Samen.