NELOS: Corona – COVID 19 update 29-10-2020

Beste secretaris, duikschoolverantwoordelijke en geïnteresseerden

De Vlaamse regering heeft strengere maatregelen voor de sport en het onderwijs uitgevaardigd. Om tegemoet te komen aan deze richtlijnen zijn we genoodzaakt enkele maatregelen te nemen.
Hieronder tref je de nieuwste richtlijnen die van kracht blijven tot de Vlaamse en/of de Federale overheid nieuwe richtlijnen uitvaardigt.

Duiken en zwembadtrainingen:

 • Alle georganiseerde sportactiviteiten indoor (zwembadtrainingen en competities) zijn verboden.
 • Outdoor (openwaterduiken, vrijduiken en vinzwemmen) kan enkel nog gesport worden in groepjes van max. 4 personen (= aantal vaste contacten dat je volgens het Ministerieel Besluit mag hebben gedurende periodes van 2 weken en de 4 geldt ook als norm voor het samenscholingsverbod).
 • Outdoor sporten (openwaterduiken, vrijduiken en vinzwemmen) mag enkel op een niet-georganiseerde manier (dus zonder extra instructeur-algemeen duikverantwoordelijke) en mits de 1,5m afstand ten alle tijden wordt gegarandeerd.
 • Outdoor sporten (openwaterduiken, vrijduiken en vinzwemmen) mag mits in acht name van de landelijke, en lokale overheden dit toelaten en met in acht name van de veiligheidsinstructies die de exploitanten van openwater duiksites uitgevaardigd hebben.
 • Hou er te allen tijde rekening mee dat recompressiecentra beperkt of niet beschikbaar zijn. Duik dus uiterst conservatief. Alle eerder aangekondigde veiligheidsregels blijven van kracht.

Theoretische opleidingen en theorie-examens:

 • De theoretische opleidingen en de bijhorende examens vallen onder het volwassenenonderwijs en daar is code ‘Oranje’ van toepassing.
 • Indien uw vereniging theoretische opleidingen voorziet mogen maximaal 10 cursisten per lesgever en per lokaal hieraan deelnemen. Cursisten uit een risicogroep mogen enkel deelnemen na akkoord van de behandelende arts.
 • De organisatoren van theoretische lessen moeten de voorkeur geven aan online opleidingen.

In navolging van deze richtlijnen:

 • Worden alle theorielessen die door NELOS georganiseerd werden tot nader order uitgesteld. Er worden dus tot nader order geen lessen meer gegeven in het duikershuis. De reeds geplande fysieke lessen worden opnieuw gepland zodra hiervoor door de overheid toestemming gegeven wordt. Kandidaten die reeds ingeschreven waren voor dergelijke opleidingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
 • Worden alle examens die door NELOS georganiseerd werden tot nader order uitgesteld. De reeds ingeschreven kandidaten worden persoonlijk geïnformeerd.

Duikershuis en NELOS-secretariaat:
De nieuwe versterkte maatregelen en onze wil om ons personeel maximaal te beschermen, verplicht ons om ook strengere regels door te voeren in verband met de werking van het NELOS-secretariaat. Deze maatregelen blijven van kracht tot er door de Vlaamse en Federale regering versoepelingen aangekondigd worden.

 • Het Duikershuis is gesloten voor alle bezoekers.
 • Het NELOS-secretariaat blijft telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag (9u-12u en 14u-16u).
 • Het NELOS-secretariaat blijft operationeel via mail.


Technisch directeur
Sven VANDEKERCKHOVE

Voorzitter NELOS vzw
Ronny MARGODT