Medische keuring 2021 17-11-2020

NELOS INFO Nr 414

Beste secretaris, duikschoolverantwoordelijke en geĂ¯nteresseerden

Het is voor iedereen duidelijk dat de huidige pandemie voor een zeer zware belasting van het hele medische systeem zorgt.

Gezien de overgrote meerderheid van onze leden traditioneel in de periode januari - februari een medisch onderzoek wil ondergaan, kan het zijn dat:

  • onze duikgemeenschap daarmee ongewild kan zorgen voor een verhoging van de druk op het medische systeem;
  • een aantal misschien niet tijdig een onderzoek kan ondergaan omdat het maken van een afspraak voor keuring moeilijk is.

Een in de tijd spreiding van de medische keuringen (en ECG onderzoek) van onze leden kan daarom nuttig zijn.

Daarom brengen we graag volgende onder de aandacht:

  • In onze reglementering is het reeds lang voorzien dat alle keuringen die vanaf 1 september van een jaar gebeuren, geldig zijn tot 31 maart twee jaar later. Het is dus mogelijk reeds tijdens deze overblijvende maanden november en december van 2020 een keuring te ondergaan die zal geldig zijn tot 31 maart 2022.
  • Elke medische keuring van voor 1 september 2020 is geldig tot 31 maart 2021 en er is daarom geen noodzaak om heel vroeg tijdens de eerste twee maanden te laten keuren.
  • Een keuring vrij laat in het jaar kan als gevolg hebben dat de CMAS-kaart 2021 (die o.a. getuigt van een geldige medische toestand) iets later zal ontvangen worden. Maar waar het nodig zou zijn kan via het scannen van de QR-code op de NELOS-lidkaart of een vorige CMAS-kaart – en dit onmiddellijk na het door de clubsecretaris invoeren van de keuring in de ledenadministratie - de nieuwe geldigheidsdatum getoond worden.
  • Wie op 31 maart het medisch onderzoek niet ondergaan heeft geniet geen verzekering bij ongevallen. Alle duikactiviteiten zijn vanaf dan niet meer toegelaten.

Gelieve jullie leden hierop attent te maken.

Hou jullie gezond.


Technisch directeur
Sven VANDEKERCKHOVE

Voorzitter Geneeskundige Commissie
Catherine DE MAEYER

Voorzitter NELOS vzw
Ronny MARGODT