NELOS: Corona update 04/12/2020 04-12-2020

Beste duiker

Naar aanleiding van de aankondiging om de zwembaden opnieuw te openen, wensen we even te verduidelijken wat de huidige stand van zaken is op alle vlakken.

1. OPLEIDINGEN EN TRAININGEN IN ZWEMBADEN

 • Zwembaden terug open gaan mits het volgen van het protocol voor zwembadexploitanten; maar het is wel zo dat elke gemeente/exploitant zelf nog bijkomende maatregelen mag opleggen die dan uiteraard ook moeten gevolgd worden.
 • Clubwerking tot 12 jaar kan terug opstarten:
  • Alle lessen en trainingen kunnen heropstarten. Uiteraard is het daarbij uiterst belangrijk dat trainers, begeleiders, lesgevers, enz. blijvend aandacht hebben voor de geldende maatregelen: het bewaren van minimum 1,5m afstand en het dragen van een mondmasker.
  • Bij het geven van initiaties en lessen, is tactiele ondersteuning wel toegelaten, mits het dragen van een mondmasker. Indien de lesgever ook zelf onder water gaat, dan mag het mondmasker uiteraard (even) af.
 • Trainingen en lessen voor jongeren en volwassenen vanaf 13 jaar: sportbubbel van maximum 4 personen:
  • Alle lessen en trainingen mogen doorgaan in sportbubbels van 4 waarbinnen fysiek contact moet vermeden worden.
  • De sportbubbel van 4 betreedt samen het zwembad, kleedt zich samen of individueel om, doucht individueel of samen en verlaat ook samen het zwembad. Deze groep is gedurende de hele periode onveranderlijk en contacten tussen of wijzigingen binnen de groepen zijn niet toegestaan.
  • Bij het sporten traint deze bubbel samen in één baan of in een gedeelte van het zwembad met in achtneming van alle noodzakelijke maatregelen om afstand te bewaren van andere sportbubbels.
  • Concreet voor het baantjeszwemmen houdt dit in dat er zich maximaal twee sportbubbels van 4 in één baan kunnen/mogen bevinden, dit op voorwaarde dat elke bubbel aan een andere kant van een baan start, aankomt en stilstaat. Het kruisen van groepen is toegelaten tijdens het zwemmen. Er kunnen dus maximaal 8 duikers tegelijk in één baan zwemmen. Minder duikers per bubbel en/of per baan is uiteraard ook toegestaan.
  • Voor wat betreft het onderwater gebeuren, blijven de protocollen van NELOS- Info 408 van toepassing.

2. THEORETISCHE OPLEIDINGEN EN THEORIE-EXAMENS
De theoretische opleidingen mogen enkel online gegeven worden en examens theorie dienen nog steeds te worden uitgesteld. Deze maatregel blijft van toepassing tot nader order.

3. DUIKEN IN OPEN WATER

 • In open water (outdoor: openwaterduiken, vrijduiken en vinzwemmen) kan enkel nog gesport worden in groepjes van max. 4 personen (= aantal vaste contacten dat je volgens het Ministerieel Besluit mag hebben gedurende periodes van 2 weken en de 4 geldt ook als norm voor het samenscholingsverbod).
 • Outdoor sporten (openwaterduiken, vrijduiken en vinzwemmen) mag enkel op een niet-georganiseerde manier (dus niet in clubverband en zonder extra personen) en mits de 1,5m afstand ten alle tijden wordt gegarandeerd.
 • Outdoor sporten (openwaterduiken, vrijduiken en vinzwemmen) mag mits in acht name van de landelijke, en lokale overheden dit toelaten en met in acht name van de veiligheidsinstructies die de exploitanten van openwater duiksites uitgevaardigd hebben.
 • Hou er te allen tijde rekening mee dat recompressiecentra beperkt of niet beschikbaar zijn. Duik dus uiterst conservatief. Alle eerder aangekondigde veiligheidsregels blijven van kracht.

4. DUIKERSHUIS EN NELOS-SECRETARIAAT
Op dit vlak worden geen wijzigingen doorgevoerd:

 • het Duikershuis is gesloten voor alle bezoekers, er is geen permanentie van het personeel;
 • het NELOS-secretariaat blijft operationeel via mail: secretariaat@nelos.be;
 • de boetiek is tot nader order gesloten;
 • voor noodgevallen blijft het NELOS-Noodnummer +32 (0)15 20 61 58 - 24/24 – 7/7 operationeel.

We rekenen er alvast op dat deze aangepaste richtlijnen nauwgezet zullen worden opgevolgd teneinde onze geliefkoosde sport in alle veiligheid te kunnen verderzetten. Dit is ook noodzakelijk om op een veilige manier de opleiding te kunnen aanbieden aan de kandidaten die staan te springen om verder te groeien in de duiksport of om onze sportieve leden te kunnen blijven ontvangen.


Met vriendelijke groeten,

Technisch directeur
Sven VANDEKERCKHOVE

Voorzitter
Ronny MARGODT