Verlenging Corona beperkingen zoals vastgelegd op 4 december 2020 18-01-2021

Beste Poseidon leden,

zoals jullie al via de media hebben vernomen, zijn de maatregelen die op 4 december van vorig waren vastgelegd tot 15 januari, nu verlengd tot 1 maart 2021. Als gevolg hiervan blijven de Poseidon activiteiten dus verder beperkt tot wat ze reeds waren en dit tot op zijn minst 1 maart, tenzij er tussentijds een verstrenging zou afgekondigd worden.Voor verdere details verwijzen we naar het Nieuwsitem van 04 december 2020 op deze pagina van de website.

Namens het Poseidon bestuur