Clubreis Lavagne (Italië) verplaatst naar 12 -18 september 2021, nog mogelijkheid om in te schrijven 27-01-2021

De clubreis van 2020 naar het Italiaanse Lavagne ging niet door. In eerste instantie werd geopteerd voor een jaar uitstel, naar mei '21. Echter, we kunnen niet verwachten dat we enigszins zorgeloos in mei in Italie terecht kunnen. En mei '22 is ook weer zover. In overleg met duikcentrum en hotel is daarom gekozen voor een verplaatsing naar het najaar, in september, meer precies duiken van 13-17 september en reizen daaromheen. Zij die oorspronkelijk waren ingeschreven zijn hierover al geïnformeerd.

Voor iedereen is het mogelijk je alsnog in te schrijven voor deze reis. De prijzen zijn hetzelfde gebleven; € 700,- ex. reis (carpool) als beschreven in Nieuwsbrief 421 . Vervang alleen de daarin genoemde data door de data in september. Inschrijven kan tot 1 juni.

Beschouw dit als een eerste aankondiging. De komende tijd zullen we informatie verder verfijnen en jullie daarover berichten.

Met vragen kan je terecht ChrisV