1 Maart - Heropstart Poseidon Zwembadtraining in beperkte bubbels (met voorinschrijving) 21-02-2021

Tijdens de IV van 18 februari is er beslist om de zwembadactiviteiten terug op te starten en Joeri en Adriaan hebben er hun schouders onder gestoken om vanaf 1 maart van start te kunnen gaan. Een eerste prioriteit gaat naar de kandidaten 2*D en 3*D die al een hele tijd staan te trappelen om hun, reeds verschillende malen, uitgestelde examens af te leggen. Met de opgelegde beperkingen hebben we besloten om voor het ogenblik te werken met 4 bubbels van 3 personen. We hebben reeds voor de donderdagen 3 examen-bubbels van 2 kandidaten en 1 lesgever, maar zoeken voor de 2*D voorbereidingen nog één (A)I om de vierde bubbel te kunnen laten werken. Voor de maanden maart en april zullen dan hiermee de donderdagen volledig gereserveerd voor de voorbereiding van de examens 2*D en 3*D.

Voor de maandagen zijn we nog op zoek naar maximaal 4 lesgevers en 4 groepjes van maximaal 2 kandidaten die, in de komende weken, samen een lessenreeks kunnen afwerken. Deze groepjes blijven een paar weken samen om de lessenreeks af te werken.

Mocht je interesse hebben om ofwel les te geven of te volgen op maandagen, stuur volgende informatie naar instructeurs@poseidon.be:

Als lesgever: je naam en je brevet

Als kandidaat: je naam, het brevet waaraan je nu werkt (welke kleur je kaart heeft: wit / groen / roze) en welke lessen je al hebt afgewerkt van die kaart.

We verwachten wel van de mensen die zich opgeven een zekere commitment om aan de lessenreeks voor te werken en niet af te haken na 1 week.

Je zal dan gecontacteerd worden met de verdere details.

Bij voorbaat dank voor je geduld en je inzet.