Algemene Vergadering in zaal Stella in een Corona-proof opstelling 07-10-2020

Naar goede gewoonte en jaarlijkse verplichting is er volgende week een Poseidon Algemene Vergadering waar alle leden welkom op zijn. Deze AV heeft plaats in Sportoase Zaal Stella op Vrijdag 16 oktober om 21:00. Om alles Corona-proof te laten verlopen, vragen we deze keer om jullie in te schrijven op de Duikplanner en indien dat niet lukt een mail te sturen naar het Bestuur.

Deze AV is er voor alle leden van Poseidon en we hopen dus ook nieuwe leden te zien verschijnen.

Verdere informatie is te vinden in de mail die u heeft ontvangen en waar ook de agenda van de AV vermeld staat, evenals de vraag om uw lidgelden te betalen.

Kandidaturen als bestuurslid en Agendapunten voor de vergadering dienen voor 08 oktober te worden gemaild naar de voorzitter.