Geldigheid proeven 22-04-2021

Beste duiker


Geldigheid proeven:

In de NELOS-info nr 397 werd gesteld dat alle lopende opleidingen 1 jaar langer geldig zijn. M.a.w. alle opleidingen die lopende waren tot 1 juli 2020 zijn 4 jaar geldig alvorens er opleidingsonderdelen* komen te vervallen. Dit is niet van toepassing voor de opleidingen opgestart na 1 juli 2020.

Omwille van de aanhoudende corona-problematiek heeft het Duikonderricht heeft beslist dat deze periode verlengd wordt tot 18 maanden. M.a. w. alle opleidingen die lopende waren tot 1 juli 2020 zijn 4,5 jaar geldig alvorens er opleidingsonderdelen komen te vervallen.


Duiken in het buitenland:

Er is veel communicatie rond het duiken in het buitenland en deze regelgeving verandert heel snel.

Het is niet de bedoeling van NELOS om deze wetgeving voor alle landen op te volgen; maar het blijft wel zo dat iedereen steeds de lokale regels moet volgen om verzekerd te duiken. We kunnen dus enkel herhalen dat de Belgische wetgeving dient te worden nageleefd, maar ook dat de buitenlandse bepalingen, die gelden als lokale regels, dienen te worden gevolgd bij het duiken in het buitenland. Check deze regelgeving dus best vóór je gaat duiken in het buitenland.


Met vriendelijke groeten,

Technisch directeur
Sven VANDEKERCKHOVE

Voorzitter
Ronny MARGODT* Proeven, duikleidingen, doopduiken, opleidingsduiken, vaardigheden; examens theorie, zwembadexamens, stagelessen etc.