Hernemen theorie : examens en live lessen 05-05-2021

Beste,


Reeds geruime tijd krijgen we de vraag of theoretische lessen en examens theorie mogen worden hernomen en uiteindelijk mogen we hier voorzichtig op ingaan.

Vanaf 8 mei 2021 mogen de theorie sessies hervat worden mits in acht name van de onderstaande bepalingen.

  • De examens en lessen theorie dienen door te gaan in buitenlucht. Onder een afdak is mogelijk, maar het dient steeds in buitenlucht te zijn.
  • De groepen dienen beperkt te zijn tot maximaal 25 personen maar publiek is niet toegelaten.
  • Zowel kandidaten als juryleden/lesgevers dienen steeds een mondmasker te dragen.
  • Zieke kandidaten of juryleden/lesgevers dienen dit te melden en thuis te blijven.
  • Er moet handontsmetting ter beschikking worden gesteld van alle deelnemers van het examen/de les en deze moet gebruikt worden voor en na het vastnemen van papieren documenten (zowel door kandidaten als door juryleden/lesgevers). Ook de gebruikte tafels dienen voor en na het theoretisch event te worden ontsmet.
  • De kandidaten en juryleden/lesgevers dienen over hun eigen schrijfmateriaal te beschikken en het uitwisselen ervan is niet toegelaten.
  • Alle zitplaatsen (zowel kandidaat tegenover kandidaat als kandidaat tegenover jury/lesgever en juryleden/lesgevers onderling) dienen 1,5m uit elkaar te staan.
  • De voorzitter van de jury of de verantwoordelijke Instructeur dient het bovenstaande plan met zitplaatsen en afstanden op voorhand uit te tekenen op een schets; teneinde op de dag van het examen/de les niet tot een plaatsgebrek te komen.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Voorzitter van het examen/verantwoordelijke Instructeur dat alle bovenstaande maatregelen worden gevolgd. Indien blijkt dat deze toch niet kunnen gevolgd worden; dient het examen/de les onmiddellijk te worden stilgelegd.
  • Indien na het examen zou blijken dat toch één van de deelnemers (kandidaten/juryleden/lesgever(s)) op het moment van het examen/de les besmet was met Covid-19, dienen de wettelijke bepalingen gevolgd te worden.

Uiteraard dienen andere wettelijke bepalingen die strenger zijn dan bovenstaande ook steeds worden gevolgd.

Het spreekt voor zich dat NELOS de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van Sport-Vlaanderen volgt. Dus als deze verstrengen of versoepelen zal NELOS dit ook volgen. Zo zijn in de zwembaden intussen weer bubbels van 10 personen toegelaten.

We hopen alvast om zo snel mogelijk weer tot een normale examensituatie/lessituatie te kunnen komen, maar rekenen tot dan op jullie begrip.

En uiteraard ook veel succes gewenst aan alle kandidaten die eindelijk hun opleiding kunnen afwerken.


Met vriendelijke groeten,

Technisch directeur
Sven VANDEKERCKHOVE

Voorzitter
Ronny MARGODT