Corona Update 2021-06-08 08-06-2021

Beste,


Gelieve hieronder de bepalingen te vinden die in werking treden op 9 juni. Dit blijft echter onder voorbehoud van de lokale bepalingen die steeds strenger kunnen zijn dan onderstaande bepalingen.


SAMENSCHOLINGEN
Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (vb. duiktrainingen en briefings van openwaterduiken, die noodzakelijk zijn om de veiligheid te garanderen) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen groepen gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd. Met de andere aanwezige groepen van maximum vier personen moet dit wel.


PUBLIEK BIJ EVENEMENTEN, SPORTIEVE WEDSTRIJDEN EN -TRAININGEN

 • Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit (cfr. https://www.covideventriskmodel.be/), zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 5u00 en 23u30.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • Publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • De uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;
 • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 • De inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.


ACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD VERBAND
Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter (minstens AI of Instructeur).

Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep;
 • Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (vb. duiktrainingen en briefings van openwaterduiken, die noodzakelijk zijn om de veiligheid te garanderen) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft;
 • De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • Deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.


SPORT

 • Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mogen deelnemen aan duikactiviteiten in georganiseerde context (d.i. niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen).
 • In een niet-georganiseerde context kunnen groepen van maximaal 10 personen sporten, conform de regels van het samenscholingsverbod. Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.
 • In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.
 • Publiek is toegelaten bij sporttrainingen en wedstrijden en kan steeds tot 1 persoon per deelnemer indien het gaat om deelnemers tot 18 jaar (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.
 • Zwembaden mogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen strikt toe.
 • Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 23u30.
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.


Verder kan je alles betreffende de corona-maatregelen nakijken op de aparte pagina op de website.


Met vriendelijke groeten,

Technisch directeur
Sven VANDEKERCKHOVE

Voorzitter
Ronny MARGODT