UPDATE: coronamaatregelen 01/09/2021 06-09-2021

Beste,

Vanaf vandaag, 1 september 2021, vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en voor het organiseren van sportactiviteiten en -evenementen. Er gelden enkel nog controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur. We verwijzen hiervoor naar het basisprotocol Sport en Corona en de website van Sport Vlaanderen.

Belangrijk! Er geldt een overgangsperiode tot 1 november 2021 voor het toezicht/controle op de luchtkwaliteit. We trachten zo snel mogelijk alle stedelijke sportaccommodaties te voorzien van CO2-meters. In afwachting hiervan worden de kleedkamers van stedelijke sportaccommodaties slechts 15 minuten ter beschikking gesteld voor en na de sportactiviteit.

Met vriendelijke groeten
Sportdienst