Opleiding 'begeleider Duikers met een Handicap' - zondag 17 oktober 30-09-2021

Beste Wet Wheels vriend

Onze opleidingsdag ‘begeleider Duikers met een Handicap’ nadert met rasse schreden, en het zal de moeite zijn. Mogen wij u vragen om de uitnodiging dringend nogmaals onder de aandacht van mogelijke kandidaten te brengen, best met een persoonlijke aanmoediging erbij. De uitnodiging zelf vindt u in bijlage. We verschuiven de deadline voor inschrijvingen met een week, er kan ingeschreven worden tot 7/10, snel reageren is de boodschap.

Wij kijken uit naar een boeiende opleidingsdag en een nieuwe lichting enthousiaste begeleiders!


Met vriendelijke groet,

Lisbet Lenaers
secretaris Commissie Duikers met een Handicap